D Resort - Šibenik

Shopping cart
0 Items | 0.00 kn

authors: Nikola Bašić, Zvonimir Bušić, Nera Nejašmić Kozina, Petar Kozina, Ivan Kujundžić, Matija Huzjak
collaborators: Krešimir Damjanović, Zrinka Gržan
2015.

Price: 50.00 kn
* Price TAX included
Available

Linked products

Oris 9 | posebno izdanje

Slike po Ivanu (Đovaniju)

Davor Mateković / Proarh

Architectural guide

Nadilaženje suprotnosti

Bellevue

Continuity of the Avant-Garde

Otkrivanje umjetnika, sjećanje na arhitekta