Dvostruke igre i višestruko stvaralaštvo

autori Bachrach & Krištofić
napisao Darko Glavan

 

Objavljivanje fotomonografije Dvostruka igra (Nothing Else Matters) o dijelu stvaralaštva autorskog tandema Bachrach & Krištofić, a uz zanimljiv esej povjesničarke umjetnosti Sandre Križić Roban, na uvjerljiv je način upozorilo na samosvojnost njihovih stvaralačkih principa i domašaja.


Na našoj likovnoj sceni Sanja i Mario su jedan od najdugovječnijih tandema, no i parova, a to pretakanje iz profesionalne u privatnu sferu i nazad njihov je specifikum, možda najočitije vidljiv upravo u radovima predstavljenima u ovoj knjizi - fotografijama aktova, tijela, lica. Sanja i Mario (najčešće samo Sanja) jedini su akteri ovih scena, seansi, događanja - s obje strane objektiva.


"Za sebe najčešće govorimo da smo par u kojem Mario fotografira, a ja dizajniram", pokušala je Sanja Bachrach pojasniti jedinstvena pravila njihove "dvostruke autorske igre". "Smatramo da je taj pristup lako razumljiv potencijalnoj publici ili naručiteljima. Istina je da zaista radimo zajedno, od zamisli preko razrade do ostvarenja."...