Kuća slagana recto verso

arhitekti 2 Arhitekta
projekt Obiteljska kuća, Istra, Hrvatska
napisala Daniela Škandul

 

...Arhitektonskom uredu 2Arhitekta (Ćurković i Zidarić) povjeren je projekt obiteljske kuće u primorskoj Istri, u dijelu stambenog naselja višeobiteljskih kuća u kojem se čestice nižu duž stambene ulice, a ulice redaju u usporednom slijedu. Na križanju pristupne i dviju stambenih ulica našla se dvojna građevna čestica koja je, objedinjena, poslužila za smještaj kuće. Povećana površina dopuštala je da se razvije tema koja iskušava drugačije prostorne odnose od onih propisanih načinima gradnje iz planske dokumentacije i da se prekine svaki slijed nepisanih pravila o prostoru koja su se uvriježila.


Veličinu obiteljske kuće nije moguće ograničiti planovima ili zaštićene prostorne odnose uvjetovati propisima. Za postizanje odličnosti nije dovoljno zaigrati na neku od varijabli (kontekstualnost, kritički odnos, nadvladavanje restrikcija, razina dovršenosti), već treba izgraditi cjeloviti procédé u kojem ništa nije prepušteno slučaju i gdje je potpuno jasno zašto je i najmanji od detalja u funkciji ideje koja stvara prostor izuzetne kvalitete stanovanja i življenja. Ova kuća postigla je da svjedoči o ideji. Tema je komunicirana volumetrijski odnosom masa, a u plohi ritmom modulacije fasadnog kôda i dematerijalizacijom suprotstavljanja unutrašnjeg i vanjskog ukidanjem ovojnice atrija...