Otvorena arhitektura

arhitekti Randić - Turato arhitekti
projekt Pastoralni centar 'Aula Pape Ivana Pavla II', Rijeka, Hrvatska
napisao Maroje Mrduljaš

 

Arhitektura teško stječe simbolički kapital. Prihvaćanje određene građevine proizlazi iz odnosa koji se uspostavlja između arhitekture i načina na koji društvena zajednica tu arhitekturu doživljava u kulturnom, uporabnom ili emotivnom smislu. Taj odnos između arhitekture i njenog doživljaja uvjetovan je heterogenim predodžbama i očekivanjima o vrijednostima koje bi arhitektura trebala zastupati, naročito u situacijama koje imaju snažni identitetski naboj. Građevina postaje dio socijalnog pejzaža tek kada apsorbira predodžbe društvene zajednice, no ukoliko se ta apsorpcija zaustavlja na razini doslovnosti, ne može se govoriti o arhitektonskom otkriću. Evolutivni civilizacijski doprinos se događa tek kada arhitektura postojeće navike i očekivanja proširuje u nove, otvorene i imaginativne oblike urbanog i društvenog života. U takvim jedinstvenim prigodama arhitektura u grad upisuje nova značenja, razgrađuje postojeće fizičke i mentalne granice i nudi nove načine razumijevanja i korištenja prostora.


Rašireno je mišljenje da je arhitektura vezana za sakralne teme posebno opterećena jednoznačnim projekcijama i očekivanjima koja je teško promijeniti. Ta tjeskobna teza brzo degenerira u totalitarnu pretpostavku prema kojoj pojedinac i zajednica očekuju da im arhitektura sugerira i pobudi doživljaj religioznosti isključivo na temelju već poznatih i starih obrazaca, odnosno da oni ne žele ili da, još gore, ne mogu svoju duhovnost samostalno upisati u prostor, nego se moraju oslanjati na naučene prostorne doživljaje. Takvo regresivno razmišljanje poništava priliku da se duhovnost oblikuje kao otkriće i novo iskustvo koje potiče dubinski individualni i kolektivni razvoj. Na sličan način bi se mogao objaviti i kraj umjetnosti...