Arhitektura diskretnih promjena

arhitekt Oton Jugovec
projekt Kućice za odmor, Zasip kod Bleda, Slovenija
napisala Maruša Zorec

 

Bled i njegova okolica mogu danas biti, unatoč raspršenosti i nelogičnoj urbanizaciji u 20. stoljeću, nepresušnim izvorom inspiracije i informacija o tome kako je arhitektura nekada s osjećajem reagirala na genius loci. Širi prostor bledskog jezera iznimno je dramatičan, a naseljen je već od pradavnih vremena. Čovjek je zaposjeo ključne pozicije – otok i dvorac, dočim je rub jezera dugo ostao prazan, bez izgradnje. U njegovu zaleđu je mreža putova povezivala pojedina sela, svako od njih imalo je vlastitu logiku urbanog plana i unutarnje strukture. Danas je suvremena urbanizacija gotovo u potpunosti prerasla rubove naselja te je zapunila prazne prostore, a nove prometne veze uvele su drugu logiku kretanja prostorom i tako presjekle nekadašnje putove promišljeno postavljene u prostor…

Trajnih vrijednosti arhitekture, koje s vremenom nisu izblijedile, nećemo naći samo u tradicionalnoj građevnoj baštini, nego i u nekim primjerima suvremene arhitekture iz nedavne prošlosti. Ovamo spadaju i kućice za odmor u Zasipu kod Bleda, arhitekta Otona Jugovca.