Prvotna arhitektura - Tokyo Apartment

arhitekt Sou Fujimoto
projekt Tokyo Apartment, Itabashiku, Tokio, Japan
napisala Ana Dana Beroš

 

...Kao i većina japanskih kolega, Fujimoto ne voli debatirati o svojoj arhitekturi, nego čavrljati o projektima koristeći pri njihovu opisu izraze poput mekog reda ('soft order') i slabe arhitekture ('weak architecture'). Najvažnije je istaknuti da Fujimoto teži stvaranju prvotne arhitekture ('primitive architecture'), u kojoj ljudi (pre)bivaju poput životinja u pećinama ili na drveću, instinktivno birajući adekvatna mjesta za boravak. Njegova je ambicija istraživanje pranačela arhitekture, što iziskuje konstantno preispitivanje fundamentalnih pojmova mjesta i prostora. U kontinuiranom istraživanju odnosa arhitekture i prirode, toliko svojstvenom japanskom intelektualnom habitusu, Sou Fujimoto ne preza od radikalnih eksperimenata na rubu teoretske i osjetilne arhitekture. Istraživanja, u kojima su jednakovrijedni koncept i doživljaj arhitekture, usmjerena su uspostavljanju uzajamnih ljudskih odnosa i višeznačne ravnoteže prostornih međuodnosa.