Radost arhitekture

arhitekt Jože Peterkoč
projekt Kuće na Jurčkovi, Ljubljana, Slovenija
napisala Petra Čeferin

 

U današnje doba, za koje je karakteristično da je svako razmišljanje usmjereno prema nekom svrsishodnom rezultatu koji je moguće izravno unovčiti, pa čak postaje samo po sebi razumljivim da je vrijedno samo ono što se može odmah pretvoriti u novac, raduje nas kad vidimo da još uvijek nastaju ostvarenja koja jednostavno nije moguće preračunati u brojčani ekvivalent, koja su još i nešto drugog od onog čemu bi trebala poslužiti. Primjer takvog ostvarenja su kuće u Jurčekovoj ulici arhitekta Jožeta Peterkoča.