Kvadratura trokuta

arhitekti Peter Henke, Marta Schreieck
projekt Sjedište Borealis Innovation Linz, Austrija
napisao Christian Kühn

 

Iako se pojmovi pronalazak i inovacija često izjednačuju, među njima postoji velika razlika. Pretpostavka je u oba je slučaja kreativna ideja, ali inovacija je obuhvatniji pojam, uključuje sve daljnje napore koji služe kreativnoj ideji kako bi se afirmirala u svijetu.


Inovacija je također prava tema zgrade koju su arhitekti Dieter Henke i Marta Schreieck projektirali za kemijsku tvrtku Borealis u Linzu. Tu se oko 350 zaposlenika bavi razvijanjem novih proizvoda i proizvodnih procesa za sintetičke materijale koji nalaze primjenu, primjerice, u automobilskoj industriji ili u sektoru ambalaže. Koncern upošljava 5 200 zaposlenika, od toga 1 600 u Austriji, a većinu u osam drugih zemalja s proizvodnim pogonima od Finske, preko Abu Dhabija do SAD-a. Sukladno tomu su međunarodni i timovi znanstvenih istraživača koji surađuju u novoj zgradi u Linzu.