arhitekti Manuel Rocha de Aires Mateus & Francisco Xavier Rocha de Aires Mateus
projekt Rektorat Universidade Nova de Lisboa, Portugal, 1998.-2002.
napisala Dubravka Kisić

 

Nova zgrada rektorata sveučilišta Universidade Nova de Lisboa arhitekata Manuela Aires Mateusa i Franciska Aires Mateusa podignuta je između 1998. i 2002. godine u lisabonskom predjelu Campolide. Smještena je na platou iznad brze gradske prometnice u okruženju poslovnih i stambenih tornjeva. Mikrolokacijski korespondira sa starom jezuitskom školom – izduženom trokatnicom sa središnjim rizalitom i dva bočna krila. Nova i stara zgrada formiraju javni gradski trg koji se nastavlja u školski plato i park Monsanto.