arhitekt Jurij Kobe
projekt Osnovna škola Drska, Novo Mesto, Slovenija
napisao Miha Dešman

 

Arhitekt Jurij Kobe danas je nesumnjivo prva violina školske arhitekture u središnjem slovenskom prostoru. Ako u mislima krenem njegovim izgrađenim opusom koji škola Drska prati i zaokružuje, najprije naiđem na Biološki centar u Ljubljani (oko 1990.). Arhitektura geometrijskih tijela, zida i otvora ovdje još govori o donekle statičnoj i krutoj retoričnosti herojske faze arhitekture AB generacije.