Soba za pijenje čaja

autor Shigeru Uchida
pripremila Sonja Miculinić

 

Danas cha-shitsu (soba za ceremoniju čaja) predstavlja pokušaj da se kroz ceremoniju čaja istraži tradicionalni japanski postupak koji je pao u zaborav. Ne smatram čajnu ceremoniju samo tradicionalnim umjetničkim oblikom već vrstom metode koju koristim kad razmišljam o današnjoj kulturi. Moglo bi se reći da je to koncept kojim se suprotstavljam strukturalnoj, formalističkoj i stereotipnoj kulturi 20. stoljeća.