Arhitektura koja poštuje prirodu

arhitekti Henke & Schreieck Architekten
projekt Bene-Zumtobel, uredski prostor, Klagenfurt, Austria
napisala Vera Grimmer

 

Što, dakle, podrazumijevamo pod oznakom "mjesto"? Očito se pod tim podrazumijeva više no apstraktna lokalizacija. Pritom mislim na cjelinu sastavljenu od konkretnih stvari s materijalnom supstancijom, oblikom, plohom i bojom. Ti elementi zajedno definiraju karakter okoliša, bit jednog mjesta. Mjesto op}enito postoji kao određeni karakter ili atmosfera.
Christian Norberg- Schulz: Genius loci, Milano, Electa 1999.

 

Upravo je svako konkretno mjesto sa svojom atmosferom i osobitostima polazište svih projekata bečkih arhitekata Dietera Henkea i Marte Schreieck. U povijesnoj gradskoj jezgri Innsbrucka oni svojim projektom Ekonomskog fakulteta reagiraju, s jedne strane urbanističkom intervencijom u smislu zgušnjavanja gradskih komunikacija, dok s druge strane staklenom opnom svog zdanja pružaju zrcalo kako historijskoj građevnoj supstanciji tako i spektakularnom prirodnom okolišu.