Kontekstu usprkos

arhitekt Branko Kincl
projekt Komercijalno-distribucijski centar TDR, Osijek, Hrvatska
napisao Miroslav Pavlinić

 

Novi Komercijalno-distribucijski centar TDR-a u Osijeku lociran je uz glavni pristupni smjer gradu s jugozapada (od Đakova i Zagreba), u zoni servisa i skladišta, južno od Južne obilaznice, sadašnje urbane granice, ali zračne udaljenosti od centra grada samo oko 3 km. Nažalost, urbanistički nivo uređenja tog prostora zadovoljio se povlačenjem mreže sekundarnih saobraćajnica i parcelacijom u modulu 100x50 m, čime je formirana zona "individualnog poslovanja" u svemu slična zonama "individualnog stanovanja" – unatoč privida urbanizirane izgradnje rezultat je gotovo poražavajući. Tu vlada anarhičnost i odsustvo bilo kakve cjelovitosti izgradnje u prostoru.