Finski dizajn - spoj tradicije i inovacije

napisala Jasna Galjer

 

Svojedobno je jedan finski političar duhovito opisao vlastitu državu kao zemlju između istoka i zapada, ali sjeverno orijentiranu. Takav položaj, zajedno s izdvojenošću koja je posljedica jezične posebnosti, bitno utječe na sve segmente života na finskom sjeveru, pa i na fenomen poznat pod nazivom finski dizajn.