Forme slijede pogled

arhitekt Davor Maketović
projekt rekonstrukcija kuće za odmor, otok Pag, Hrvatska
napisao Ante Nikša Bilić

 

Koji su to geni što siluetu kamena i mora pretvoriše u geometriju kamena grada Paga, a ortogonalni raster polja solane i gradskih ulica postaviše komparativno?

 

Koje su to ruke što prezidaše otok sa sjevera ka jugu?

 

Je li bura s Velebita jedini autor oblikovanja kozmičkog krajobraza?

 

Zašto oblaci ovdje, kao nigdje drugdje, prave sjene nalik koži dalmatinera; kao što stabla crnike, makija i trstika u skladnoj arhitekturi sjena poniru u tamno plavetnilo paškog zaljeva.