Svjetlost i peta fasada

arhitekt Jurij Kobe
projekt novi krov Visoke medicinske škole, Ljubljana, Slovenija
napisao Miloš Florijančič

 

Visoka medicinska škola u Ljubljani tipičan je primjer vrlo decentne arhitekture izvedene s mnogo detalja i invencije, što je u nas bila karakteristika sada toliko cijenjene arhitekture šezdesetih godina. Ta, po svom izgledu suzdržana zgrada, koju je oblikovao renomirani arhitekt Oton Gaspari, nedavno je dobila svoje pokrivalo ili šešir. Nešto uobičajeno za sredinu u kojoj se škole samo dograđuju i nadograđuju, što je postojećoj razini društva što se ulaganja u školske objekte tiče apsolutno dovoljno i previše.