Dva klasa i mač

arhitekt Zvi Hecker
projekt Muzej Palmach, Tel AViv, Izrael
napisao Wolfgang Pehnt

 

Nekadašnja vojna uporišta nipošto nisu najgori položaji za građenje. Nalaze se na uzvisinama koje ovladavaju krajolikom i s kojih se otvaraju daleki vidici. Ponekad su tu izrasle grupe drveća, koje su vojničkim bivacima pružale sjenu. Brojna izraelska zemljišta, koja su danas pod vojnom upravom, u vrijeme Mandata zaposjedali su britanski garnizoni. Još ranije je tamo kampirala osmanlijska vojska. Od jednog takvog terena, koji još i danas koristi vojska, odvojen je areal novog Palmach muzeja u Ramat Avivu, na sjevernom gradskom rubu Tel Aviva.