fotograf Juan Manuel Diaz Burgos
napisao Martin Lejarraga

 

Gostiona je bila puna gostiju koji su pristigli noćas i koje još nismo vidjeli. Skoro svi su bili kitolovci: svakojaki službenici, brodski tesari i kotlari, harpunari i obalni stražari, grupa preplanulih i snažnih s divljim bradama, silna i dlakava družina koja je nosila kabanice umjesto jutarnjih haljetaka.
Herman Melville, Moby Dick, V., Doručak

 

Možda se temeljno nakon završetka rada fotografija arhitekture sastoji od pomicanja namještaja. No, već smo se umorili od toga. Umorili i od govorenja ljudima da se pomaknu. Reproducirani rezultat koji ćemo kasnije dobiti prazna je i smrznuta arhitektura koja postaje nestvarna, beživotna i koja ne poziva, sada možda više nego ikada, na neodoljivu potragu za direktnim doživljajem tog prostora.