Kultura učenja zahtijeva kulturu građenja - jučerašnje preneseno u današnje


Primjer Austrije

napisala Gudrun Hausegger

 

Novi pedagoški koncepti i u Austriji imaju sve više utjecaja na nastavne modele, a to znači napuštanje tradicionalne frontalne nastave i matičnog razreda te stimuliranje pojedinačnog i skupnog rada, kao i fleksibilnog rasporeda sati. Takvi napredni modeli zahtijevaju nove prostorne predodžbe. Jedno je sigurno – iako realizacije za sada predstavljaju tek pojedinačne pilot projekte, svijest o toj problematici postoji. Kod novih je projekata pogled sve češće upravljen unatrag, prema domaćim primjerima iz 1950-tih i 1960-tih godina, koji već u zrelom obliku u sebi nose taj inovativni arhitektonski potencijal. U određenoj mjeri i primjenjivane ekološke građevne metode predstavljaju neku vrstu putokaza – u novogradnji isto tako kao i u sanacijama starih zgrada.