Nepretenciozna elegancija

arhitekt Roberto Palomba
razgovarali Ante Nikša Bilić, Filip Gordon Frank

 

Razgovarali u Zagrebu 21. rujna 2010.

 

Skroman i samozatajan, a izrazito jasnih životnih stavova koje s lakoćom pretače u dizajn predmeta i prostora, Roberto nas se dojmio možda više nego neki od njegovih daleko po­pularnijih kolega s kojima smo imali prilike razgovarati. Arhi­tekt je čiji se životni poziv okrenuo u neočekivanom smjeru i osigurao mu status jednog od najcjenjenijih ta­lijanskih di­zajnera. Izvanredan poznavatelj proizvodnih pro­cesa i teh­no­logija koje, na šarmantan način uz minimalan napor i s velikom dozom rafiniranosti, iskorištava kako bi oblikovao sada već neke od klasika dizajna.

 

ORIS: Po vašem mišljenju, koja je uloga dizajnera da­nas? Imaju li dizajneri također i jednu mjeru društvene odgo­vor­nosti ili ne?

 

Roberto Palomba: Prije svega, vjerujem ka­ko je profesija dizajnera jednim dijelom pre­cije­njena, dok je drugim podcijenjena. Precijenjena je kada nas netko uspo­ređuje s filmskim zvijezdama, nečime što mi nismo. Mi smo osobe koje su odgovorne onima koji će koristiti ono što smo stvorili i uživati u tome. Isto tako imamo veliku odgovornost prema razvoju dizajna i arhitekture u budućnosti, mi stvara­mo temelje za budućnost ove profesije. Sve što mi činimo jest nastanjivanje. Nastanjivanje znači zauzimanje prostora, odgovaranje na čovjekovu potrebu za kvalitetom. Uloga je di­zajnera i arhitekta pružiti odgovor na taj zahtjev za kvalitetom s velikom odgovornošću i svijesti. Vjerujem da je stvaranje termina ‘arhitekti-zvijezde’ predstavljalo krivo shvaćanje ono­ga što radimo i učinilo da naše zvanje izgleda mnogo slič­nije sustavu ‘zvijezda’ nego služenju čovječanstvu. Finalni proizvod mora poštovati okoliš, ali isto tako mora poštovati osobu. Ako se on svodi na samo kreativni čin egoizma, proizve­denog jedino da bi nametnuo nečiji ego pun fiks ideja, koji žudi za pažnjom drugih ljudi, onda mislim da ono o čemu mi govorimo nije dizajn, to nije arhitektura.