Café do Cais, Calém Bar

arhitekti Cristina Guedes, Francisco Vieira de Campos
projekt Café do Cais i Calém Bar, Ribeira, Porto, Portugal
napisali Cristina Guedes, Francisco Vieira de Campos, Luis Tavares Pereira & Pedro Gadanho

 

Café do Cais se nalazi na desnoj obali rijeke Douro u četvrti Ribeira u Portu. Projektom se je pokušala nastaviti logika privremenih elemenata, kioska uz cestu i brodova usidrenih uz obalu koji su konstanta u ovom riječnom okruženju.

 

Ideja nestalnosti je naglašena načinom na koji je paviljon položen na pločnik: povišena prefabricirana platforma 40x10 m ne samo što ograničava već i izjednačuje podlogu za paviljon, koji lagano “lebdi” nad njom.