Flora kao metafora

autor Darko Fritz
napisala SIlva Kalčić

 

Umjetničke intervencije u urbano tkivo grada – cvjetne instalacije Darka Fritza – oblikovane su i održavane u materijalima koji se redovito rabe u hortikulturi: cvijeće, trava, humus i šljunak. Ako ispisuju “nađeni” tekst iz računalnog jezika, riječ je o izvještaju – reportu – o pogrešci u izvršavanju kompjutorske operacije implementiranoj u protokol stroja. U takvom se projektu manipulira organskim procesima rasta, razmjenom tvari kao metaforom razmjene ideja; simbolizam cvijeta i estetski doživljaj, te krhke i efemerne senzacije nastoje se dopuniti konceptualnim značenjem (Jeff Koons je, naprotiv, dao napraviti golemu cvjetnu skulpturu štenca, prizivajući kombinacijom materijala i forme sladunjavu ljupkost i sentimentalni kič – prema definiciji umjetnosti kao sredstva manipulacije).