Funkcija i simbol

arhitekti Blaž Budja, Špela Kuhar, Robert Potokar
projekt Objekt za oproštaje, Kotije, Slovenija
napisao Uroš Lobnik

 

Objekt za oproštaje u Kotljama, idiličnom ruralnom naselju ispod Uršlje gore, odlikuje se prilagođenom umještenošću u mikro i makro prostor. Iz te situacije proizlazi i fukcionalno-oblikovno pročišćeni arhitektonski koncept koji na funkcionalno – simboličkoj razini povezuje novi i stari dio groblja sa Crkvom sv. Marjete u ambijentalnu cjelinu. Novi objekt za oproštaje prostorno određuju južni i zapadni rub proširenog dijela groblja, oblikuje njegov jugozapadni ugao, te zaustavlja, odnosno mijenja smjer novog pristupnog puta koji vodi uz istočni rub potoka Kotuljka kroz aleju čempresa. Na istočnoj strani se postupno između stabala razotkriva Crkva sv. Marjete sa zvonikom i zidom kojim je okružena. Tako uređen novi pristup groblju vizualno zatvara “freska” s motivom đurđica na zidu oproštajnog objekta. Put zakreće pred zgradu, gdje je uređen servisni ambijent sa zdencem i klupom, do velikog betonskog baldahina koji prekriva vanjski obredni prostor i namijenjen je rastanku od pokojnika. Dalje put kroz obziđe vodi do crkve.