Kao crvenom kredom po hrapavom papiru

arhitekti Marte.Marte
projekt Proširenje groblja i grobljanska kapelica u Batschunsu, Vorarlberg, Austria
napisao Robert Fabach

 

Prva crkva Clemensa Holzmeistera (1921.-1923.) je svojom plastičnom izražajnom snagom u brdskom selu Batschunsu postavila temelj za poneku arhitekturu vrijednu pozornosti. Godine 2002. je u blizini nastao lokal za pokuse mjesnog glazbenog udruženja koji su projektirali arhitekti Marte.Marte, a nešto ranije su braća Marte proširili i groblje uz crkvu. Grobno polje sa zidom za urne na strmom terenu nalazi svoj mirni završetak u masivnom korpusu od ilovače grobljanske kapelice.