Metalni portal

arhitekti Sonja Miculinić, Bojan Leva
projekt Paviljon, gat Karoline riječke, Rijeka, Hrvatska
napisao Ante Nikša Bilić

 

Paviljon na gatu Karoline riječke svojim habitom i geometrijom determinira svu bivalentnost mjesta. Da li gat pripada luci ili infrastrukturi grada? Je li je on pomorsko ili kopneno dobro? Ako pripada luci, pod nadzorom je Lučke kapetanije. A lučke kapetanije imaju svoja pravila i administraciju naslijeđenu kao i mediteransku šlampavost.

 

Arhitektura paviljona nadovezuje se, znači, na pravila luke. Paviljon je limeni kontejner dimenzija 10 x 25 metara, prorezan po duljim stranicama, varen, slagan u brodogradilištu, te prislonjen na gat. Služi luci i svojim korpusom korespondira sa remorkerima, dizalicama, tankerima, hangarima i cijelim čudom metalnih oblika jedne luke.