Skrivena kompleksnost

arhitekti lichtblau.wagner
projekt Obnova katedrale, Eisenstadt, Gradišće, Austrija
napisala Vera Grimmer

 

Najnoviji rad arhitekata lichtblau.wagner u gradišćanskom Eisenstadtu obuhvaća obnovu i proširenje katedrale, te urbanističko rješenje trga oko crkve. No između arhitekture i urbanizma tu nema granice – jedno proizlazi iz drugog, jedno je bez drugog nezamislivo.

 

Katedrala sv. Martina, smještena na najvišoj koti grada uz gradske zidine i kulu, do danas je sačuvala karakter utvrđene crkve. Na mjestu današnjeg prezbiterija već je oko 1200. godine postojala mala Kapela sv. Martina oko koje je crkva nadograđivana sve do kraja 16.st., da bi kasnije doživjela faze barokizacije i historicizma.