Tiha preobrazba

arhitekt Mario Perossa
projekt Kapelica na groblju, Oskuruš, Hrvatska
napisala Vera Grimmer

 

F: Živimo u doba racionalizma; zbog čega još trebamo simbole?
A: Tradicija je pokazala da ih još trebamo ako i nisu uvijek isti. Oni su dokaz prevladavanja materijalizma.

Josef Frank: “Vom neuen Stil”

 

U krajnjem sjeverozapadnom kutu Istre pogrebne se povorke već izdaleka vide i čuju. Predvođen mjesnom limenom glazbom, žalobni se skup kreće hrptom brijega do čempresima označenog groblja koje može pripadati naseljima Merišču, Momjanu ili Oskurušu. Ti, u visinu podignuti böcklinovski “otoci mrtvih”, markantne su točke u kultiviranom krajoliku s pogledom na daleke horizonte.