Zoka, volim te

arhitekt Zoka Zola
projekt Obiteljska kuća, Chicago, SAD
napisao Vedran Mimica

 

Čovjek će napraviti još jedan odlučujući korak kojim će pojedinac, bez obzira na vlastito zadovoljstvo, samome sebi postati nedostatan. Radi se o žudnji koja prelazi u otvorenost prema izvanjskome. Otvorenost koja priziva drugog i odgovara mu. Blizina drugog izvor je svih nedoumica o sebi.
Emmanuel Levinas: Alterity and Transcendence. Columbia University Press, 1999.

 

Miesa ne poštujem, ja ga volim.
Rem Koolhaas: Miestakes, Content, strana 183, Tashen, 2004

 

Kuća Pfanner je izgrađena interpretacija Zokinog shvaćanja koncepta otvorenog prostora. Zokina definicija otvorenosti govori o jedinstvenom arhitektonskom konceptu slobode.