Pitanje modernosti

napisao Feđa Vukić

Živjeti u zemljama “istoka”, “tranzicije” ili “zapadnog Balkana” možda baš i nije toliko frustrirajuće ili nezanimljivo kako se ponekad čini. Tijekom devedesetih pojavilo se nekoliko vrlo ozbiljnih studija i zbornika posvećenih kulturi od koje se suvremena društva distanciraju pojmom “tranzicija” – kulturi bivših socijalističkih zemalja. Mahom su to eseji ili pak sasvim ozbiljni znanstveni radovi koji tematiziraju pojedine segmente kulture bivših jednopartijskih sustava, a iz perspektive autora ili istraživačkih institucija sa Zapada. Riječ je o kulturološkim ili historiografskim radovima, a zanimljivo je to što se kao argumentacija u dokazivanju teza uglavnom uzima arhitektura, umjetnost ili najšire shvaćen pojam dizajna.