Homogenost i prikrivena proturječja

autori Numen
napisao Maroje Mrduljaš

 

Povijest i brand

 

Skupina dizajnera Numen udružila se 1999. godine na gotovo anakron način u afirmativnom smislu te riječi. Homogenizacija prijatelja i kolega nije se dogodila zbog pragmatičnih ili oportunističkih razloga, kao što nije proizišla ni iz sasvim jasne koncepcije po kojoj će se njihov rad dalje razvijati, nego je u prvom redu bila posljedica želje da se stvori okvir za razgovor i razmjenu ideja o dizajnu oslobo|enom od ograničenja banalnosti tranzicijskog društva ili jalovosti naivnog radikalizma. 

 

Svjesno odbijajući prerastanje u ordinarni dizajnerski studio, Numen je spontano postao gerilski laboratorij za uzgoj i reafirmaciju klasičnih modernističkih vrijednosti, zaobilaznim putovima se infiltrirajući u vizualnu stvarnost akcijama vezanim za klupsku underground scenu u kojoj je uglavnom vladao grafički diletantski kaos.