Manifest Čiste arhitekture

arhitekti Boris Magaš, Edo Šmidihen, Radovan Horvat
projekt Muzej revolucije, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
napisao Stjepan Roš

 

Krajem 1954. godine u Sarajevu je proveden natječaj za izradu idejnog urbanističkog rješenja Marindvora. Marindvor je područje u centru grada koje je tada bilo samo djelimično izgrađeno, a bilo je predodređeno za gradski i republički centar upravno-kulturnog značaja. Prva nagrada je dodijeljena arhitektu Juraju Neidhardtu i suradnicima.

 

Nagrađeno urbanističko rješenje predviđa individualne objekte “bez shematizma, smještene na jednu parkovsku vrpcu kako bi odavali utisak plastičnih šara. Tako grad postaje Grad ćilim”. Uz Narodnu skupštinu i postojeći Zemaljski muzej, planom su bili predviđeni objekti Narodne biblioteke i Muzeja oslobođenja (kasnije revolucije). Gradski centar Marindvor danas je samo dio zamisli iz natječajnog rada, jer se u međuvremenu kao na bojnom polju permanentno vodila stručna polemika, dok je vlast gradila...