arhitekt Igor Franić
projekt Muzej moderne umjetnosti u Zagrebu
napisao Igor Franić, na bazi prepiske s Leom Modrčinom

Ideja rada je ostvariti muzej koji će u prvom redu služiti izlošcima, pohrani, proučavanju i izlaganju djela suvremene umjetnosti. Može se reći da slijedi i naslanja se na projekte takvih ambicija, onih koji u prvi plan stavljaju eksponat i doga|aj. Smatram da je rezultat, ako se na to pitanje odgovori, ispravan i dugotrajan, usidren u prostoru i vremenu.

 

Svesti Muzej suvremene umjetnosti na banalnu manipulaciju Kniferovog meandra koji je ekstrudiran je, naravno, površno čitanje, ali može biti početak interpretacije projekta. Isto bi tako bilo površno i formalistički usporediti Miesov stup s Maljevičevim križem.