arhitekt Goran Rako
projekt Muzej Narona, Vid, Hrvatska
napisao Goran Rako

Forum je središnji demokratski prostor antičkog grada. Ovaj u Vidu bio je zakopan više od tisuću godina. Otkopana Narona svjedoči nam o kulturi koja je svojim integralnim silama pripremila Europu kakvu poznajemo. Taj kontinuitet se neprekidno potvrđivao i ostvarivao upravo kroz urbano. Naglašavamo da kontinuitet shvaćamo kao osobitu vrijednost koja će nam omogućiti razumijevanje  prostornih i vremenskih preklapanja. U Vidu nakon tisuću godina aktiviramo prostor arheologije Narone. Spajamo “precvikani” kabel.