Prirodoslovni muzej Slovenije

arhitekti Aleš Vodopivec, Nena Gabrovec, Gašper Medvešek
projekt Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana, Slovenija
napisao Aleš Vodopivec

 

Nova zgrada Prirodoslovnog muzeja bit }e izgra|ena u širem okolišu parka Biološkog centra, izme|u Večne poti (ZOO), potoka Glinščice i ulaznog objekta Botaničkog vrta. Na južnoj strani zgrada uspostavlja odnos prema objektu Biotehničkog fakulteta. Sjeverna gra|evna linija blagim krivuljama prati rub šume.

 

Muzej je podijeljen na tri etaže. Donja je zbog plavnosti tla Ljubljanskog barja položena na teren i tek djelomično ukopana. Namijenjena je tehničkim prostorijama, laboratorijima i depoima. Glavni ulaz, postavljen u os Biotehničkog fakulteta, nalazi se kat više. Središnji dio visokog prizemlja zauzima ulazna aula s izloškom mamuta ispred velikog prozora, koji se otvara prema šumi. Aula se proteže preko dvije etaže, pa tako povezuje sve prostore namijenjene posjetiteljima. Uz aulu su smješteni prate}i prostori za posjetitelje, kao i pedagoški program: dvije manje učionice i velika predavaonica.