Intervju: Alfred Berger, Tiina Parkkinen

arhitekti Afred Berger i Tiina Parkkinen
projekt Ambasade skandinavskih zemalja, berlin, Njemačka
razgovarala Vera Grimmer
 

 

Razgovarali 4. srpnja 2001. u Beču  

 

ORIS: Naš bi razgovor mogao započeti s poviješ}u vašeg projekta ambasade skandinavskih zemalja u Berlinu. U prvom stupnju natječaja, na kojem su mogli sudjelovati arhitekti iz zemalja Europske unije, vi ste bili izabrani kao nosioci projekta.

 

Berger & Parkkinen: Za nas je natječaj imao samo jedan stupanj. Počelo je tako da su skandinavske zemlje odlučile graditi jednu zgradu za svih pet država. Unaprijed nisu bili zadani nikakvi uvjeti. Naš projekt bio je jedinstven po tome što smo ponudili posebnu zgradu za svako poslanstvo pa je iz toga proizašao drugi stupanj natječaja. Mi smo pripremili podloge za natječaje u Danskoj, Švedskoj, Norveškoj, Finskoj i Islandu.