Iz suburbanog u urbano

arhitekt Bogdan Reichenberg
projekt Stambena zgrada neprofitnih stanova, Maribor, Slovenija
napisao Uroš Lobnik

 

ARHITEKTONSKI BAZAR GRADA

 

Blok s dvadeset i četiri neprofitna stana nalazi se u zaleđu gradske ulazne prometnice koja vodi kroz jugoistočni, periferni dio Maribora – u gradskoj četvrti Tezno. Prvotna prostorna kon­cepcija gradske četvrti slijedi načelo Miljuti­novog grada trakaste strukture, a poslijeratno razdoblje obilježavaju: kompleksna gradnja stanova, popunjavanje površina za promet i proizvodnju, širenje površina individualne stambene gradnje na ulazu u grad, a posljednjih dvadeset godina procesi intenzivne izgradnje – vrijeme slučajnih i parcijalnih realizacija. Prošlo je vrijeme u kojem je bila (i još je) kvaliteta gradnje na prostoru uz Ptujsku cestu neminovno prepuštena sposobno­stima političara, arhitekata i zapremnini vreće društvenog kapitala. Jedino “veliko” sjećanje na socre­alis­ti­čko planiranje predstavlja poveća površina neizgrađenih građevinskih zemljišta. Zbog nje je područje Ptujske ceste u devedesetim godinama postalo arhitektonski bazar grada –grade se “nakarade” koje s arhitekturom nemaju ništa zajedničko, ali i kuće koje možemo uvrstiti u nacionalno značajnu arhitekturu.