arhitekti Saša Randić, Idis Turato
projekt Pješački most, Jadranska autocesta, Hrvatska
napisao Miše Renić

 

Na sjeveru grada Rijeke, gdje nam se s autoceste otvaraju prve vizure prema moru, planiran je kompleks uslužnih servisa prikladna imena Vrata Jadrana. Kompleks bi trebao sadržavati dvije benzinske crpke, dva restorana s info-centrom, motel te povezujući pješački most. Projekt mosta nastao je 1998., realiziran je 1999., a proizvod je arhitektonskog dvojca Randić-Turato. 

 

Izrazita ko­mer­cijalnost takvih kompleksa reducira sredstva za bilo kakvu “šminku”. Takav kontekst doveo je do misli o mostu do srži očišćenom od suvišnog - izuzmemo li i jednu kost, cijeli kostur se ruši. Zaista, nema ni jednog dijela čijim ispuštanjem opasno ne narušavamo bilo funkcionalnost bilo statiku. Dobro je što askeza nikad nije značila primitivizam.