Dubrovački ljetnikovac

autor Damir Fabijanić
napisala Jasna Galjer

 

Knjiga Dubrovački ljetnikovac na prvi pogled ostavlja dojam još jedne u nizu lijepih knjiga. No ubrzo nakon toga primijetit ćemo da listajući je ulazimo u jedan drugi i drugačiji svijet osobite poetičnosti u kojem se san isprepliće sa stvar­nošću, sjećanje s maštom, što djeluje uznemirujuće na način nadrealističkog fiksiranja naizgled uo­bičajenih situacija automatizmom pogleda kroz objektiv kao produženu ruku svijesti. Pri tome foto­grafija jednako uvjerljivo funkcionira kao doku­mentarno sredstvo hladnog, objektivnog registri­ra­nja stanja stvari i metafora snažnog asocijativnog naboja pred kojom je teško ostati ravnodušnim. 

 

Prizori arkadijske ljepote koji evociraju roman­tičarski ideal neometanog uživanja u prirodi iz­mje­njuju se s onima koji neumoljivo bilježe razaranje i propadanje. Ritam pojavljivanja zdanja skladno sraslih s okolnim krajolikom i “marginalija” u rasponu od zidnih slika do pergola, fontana, trijemova, sve do detalja arhitektonske plastike i rascvalih hortenzija tvoreći nepredvidivu priču, u kojoj je svaki kadar gusta mreža tvari i pamćenja oblikovana svjetlom do taktilne jasnoće. Iako ga nigdje ne vidimo, čovjek je posredstvom ikoničkih kodova prisutan u svakom prizoru, njegove tragove slijedimo posvuda.