Kraški zidar

arhitekti Aljoša Dekleva, Dean Lah, Milan Tomac
projekt Upravna zgrada SGP Kraški zidar, Sežana, Slovenija
napisala Mateja Medvedič

 

Oduvijek su za poduzeća poslovne zgrade predstavljale jedan od najznačajnijih elemenata reprezentacije. Točke su na i korporacijske pojavnosti. U usporedbi s drugim medijima pomoću kojih poduzeća izgra|uju svoj vanjski lik, gradnja poslovne zgrade jedan je od zahtjevnijih. Kreacija zgrade znači za poduzeće veliku investiciju, ali u smislu vremenskih i prostornih ograničenja kojima su podvrgnuti drugi mediji, ona predstavlja trajniji oblik pojavnosti u prostoru, pa tako ima i veći i fatalniji utjecaj na prostor nego bilo koji drugi medij reprezentacije. Takva arhitektura mora s jedne strane doseći onu željenu pojavnost kakvom se poduzeće hoće promovirati, a s druge je strane istovremeno usidrena u gradu i njegovim regulativnim mehanizmima, pa tako mora preuzeti i odgovornost u odnosu na grad i lokaciju koju okupira.