Brod iznad mora

arhitekt Danijel Marasović
projekt Stambena zgrada, Rijeka, Hrvatska
napisao Danijel Marasović

 

Građevina je predviđena kao samostojeća, orijentirana sjeverozapad – jugoistok, paralelna s postojećom Primorskom ulicom; visina građevine pr+4+ptk. 

 

Visinska razlika od 6,0 m u uzdužnom smjeru građevine odredila je osnovni koncept; građevina je projektirana kao jedinstveni volumen, na mjestu dodira s tlom razlomljen u tri nivoa kako bi se kvalitetno riješila visinska razlika; krov je “paralelan” s terenom, odnosno “prizemnom” etažom; denivelacija omogućava pristup s terena na tri visine.