Crvene kaskade

arhitekti Saša Randić, Idis Turato
projekt Stambena zgrada, Rijeka, Hrvatska
napisali Saša Randić, Idis Turato

foto Aljoša Brajdić

Zgrada se nalazi u stambenom naselju u predgrađu Rijeke, gdje se živi u obiteljskim kućama i manjim stambenim građevinama smještenima u prirodnom okolišu. Cilj je bio projektirati odgovarajući tip građevine koji će odražavati kvalitetu okoliša, a u okviru budžeta ograničenog na 500 € po m2. 

 

Zgrada je organizirana kao terasasta gra­đe­vina, kao sklop samostalnih jedinica koje su postavljene jedna nad drugom, s terasama ori­jentiranim prema jugu. Svaka jedinica ima zasebni vanjski ulaz, što kombinira privatnost i identitet pojedinačnih građevina u skladu sa zacrtanim programom. Na sjevernoj strani pri­zem­lja nalaze se garaže koje su povezane inter­nim stepenicama. Zgrada ima ukupno devet stanova na četiri kata, u rasponu od 60 m2 do 110 m2.