Definirani gabariti, amorfna situacija

arhitekt Sanja Filep
projekt Stambena zgrada, Zagreb, Hrvatska
napisala Sanja Filep

 

Građevina je projektirana kao dva osnovna volumena, međusobno povezana ulaznom platformom, što je uvjetovano dimenzijom građevne parcele i pristupnim komunikacijama. Između njih (volumena u koje su smješteni stanovi) nalaze se vertikalne komunikacije – stubište i dizalo, servis za oba stambena korpusa. Svaki od njih ima različite stanove. Galerijski model omogućio je dvostranu, (12 stanova), odnosno trostranu orijentaciju (18 stanova) što, osim kvalitete više različitih orijentacija (kvalitete i karakteristike svjetla) poprečnog vjetrenja, ima i psihološki efekt “ulaska u vlastitu kuću”.

 

Kao posljedica bliskog međuodnosa dva korpusa nastao je između njih urbani prostor, u prizemlju predviđen za igru djece i priređivanje zajedničkih proslava, a na katovima kao prostor komunikacije stranovnika – susjeda.