Kuća za budućnost

arhitekti Tomislav Ćurković, Zoran Zidarić
projekt Stambena zgrada, Daruvar, Hrvatska
napisali Tomislav Ćurković, Zoran Zidarić

 

Prema programskom zadatku potrebno je projektirati idejno urbanističko – arhitektonsko rješenje višestambene zgrade prema Programu društveno poticane stanogradnje u Daruvaru.

 

Kuća je slobodnostojeća gra|evina izdužena u smjeru zapad – istok visine P+2. Urbanističko – arhitektonsko rješenje projektirane gra|evine predvi|a mogućnost dogradnje kuće prema zapadu kao dio niza.

 

Kuća izduženog pravokutnog gabarita sastoji se od prizemlja i dva kata. U nadzemnim etažama se rješavaju stanovi s potrebnim prostorima i komunikacijama. Prizemna etaža je izdignuta od razine zemlje za 80 cm, te se na njoj nalaze ulazi u objekt i stanovi. Izdizanje objekta potrebno je kako bi se povećala kvaliteta stanovanja u prizemnim stanovima. U kuću se ulazi sa sjeverne strane, te se preko natkrivenog prostora ispred vanjskih vrata i vjetrobrana dolazi do stubišnog prostora.