Kontekstualni insert

arhitekti Borislav Doklestić, Vedran Pedišić
projekt Stambeno-poslovna zgrada, Zagreb, Hrvatska
napisao Ivan Oštrić

 

Jedan od fragmenata kolažne urbane fakture zagrebačkog naselja Trnje je i zelena površina uz Slavonsku aveniju što se u sklopu tog gradskog područja pojavljuje kao njegova specifična sastavnica. Diskontinuitet rubnih kadrova zone, koji u obliku različitih gradbenih tema (od poslovnih terminala do stambenih “raketa”) prati aveniju, potenciran je i tom bujno zelenom pauzom – prostorom u čijoj su nutrini arhitekti Borislav Doklestić i Vedran Pedišić smjestili svoju stambenu zgradu. Unatoč zagovorima kako na Trnju treba težiti jednoznačnoj urbanoj matrici na tragu gradogradnje XIX. st., spomenuti autori afirmiraju suprotan princip. Oni, naime, upravo u prisutnoj fragmentarnosti kao kontekstualnoj osobitosti zone vide ishodišta budućih intervencija. Stoga su i svoju kuću potisnuli u dubinu parcele – aveniji eksponiranog Zelenog trga, da bi zaklonjena krošnjama i vizurno zastrta afirmirala vrijednost osnovne sekvence.