Skica za portret Centra Kaptol

arhitekti Plan d.d., Zagreb; Zavod za arhitekturu Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
projekt Trgovačko-poslovni kompleks, Zagreb, Hrvatska
napisali Jasminka & Andrija Rusan

 

Današnji Zagreb nastao je spajanjem dviju povijesnih gradskih cjelina, Griča i Kaptola, prirodno odijeljenih udolinom kojom je tekao potok Medveščak. Prostor koji je nastao re­gu­la­ci­jom i zatvaranjem toka potoka Medveščak današnje su ulice Tkalčićeva i Medvedgradska. Na izuzetno osjetljivoj i zahtjevnoj lokaciji, prostoru između sjevernog kraja Tkalčićeve ulice s donje strane i južnog dijela ulice Nova Ves s gornje strane, izgrađen je novi poslovno-trgovački kompleks Centar Kaptol. 

 

Kompleks Centra Kaptol dominantno je saglediv iz Medvedgradske i Tkalčićeve ulice te Nove Vesi i nudi dva bitno različita prostorna doživljaja. Izgrađen je u urbanom okruženju najviše spomeničke i ambijentalne vrijednosti, pri čemu je postavljen zahtjev očuvanja što više zatečenih ambijenata i objekata te stvaranja prostorne veze između povijesnog ambijenta Tkalčićeve i industrijske arhitekture nekadašnje tvornice obuće i Gliptoteke te ulice Nova Ves.