Direktna logika

arhitekti njiric+njiric
projekt Baumaxx, Maribor, Slovenija
napisao Manuel Gausa

 

APSTRAKTNA RAZUMIJEVANJA

 

Na suvremenom međunarodnom planu njiric+njiric pripadaju jednom od timova prema kojima mi iz ACTAR-a gajimo posebnu sklonost i posebnu vrstu sinergije. Jednostavnije kazano: simpatije.

 

Razlog tome su njihova lucidnost i preciznost, jasnoća i pozitivistički optimizam. Između njihova djelovanja i preokupacija nove arhitekture koja se počinje rađati uspostavlja se neobično suučesništvo. U dinamičkoj stvarnosti koju određuju mobilnost, razmjena informacija i promjena, odnosno temeljno načelo neizvjesnosti, samo prava kombinacija intenziteta, interaktivnosti, neposrednosti (i određenog stupnja neodređenosti) može uroditi vidno djelotvornim akcijskim “formulama”. Danas nastojimo promicati “arhitekturu – dispozitiv” koja je kadra djelovati na okoliš i ne manje kadra da taj okoliš reaktivira – utječe na nj – direktnom akcijom koja je u isti mah prodorna i kompleksna, sintetička i evolutivna, eksplicitna i višestruka, točna i opuštena.