Prisjećanja i iskoraci

arhitekt Álvaro Siza Vieira
napisala Vera Grimmer

 

Za Álvara Sizu kontinuitet predstavlja bazu njegova cjelokupnog djela. I zaista, zamisli njegovih ranih radova uvijek se ponavljaju u njegovom pedesetogodišnjem opusu, sve do najnovijih realizacija. Dakle, od njegova prvog samostalnog rada, restorana Boa Nova, do poslovne zgrade Shihlien, njegove prve gradnje u Kini. Već najraniji radovi u Leça de Palmeiri na Atlantskoj obali nedaleko Oporta ne da samo nagovještavaju, već jasno definiraju, između ostalog, autorovo promišljanje odnosa arhitekture i krajolika, temu koja će se pojavljivati konstantno, no uvijek u varijantama uvjetovanim određenim mjestom. Dok je zdanje restorana Boa Nova poput gnijezda morskih ptica priljubljeno uz obalne stijene, kod kupališnog kompleksa dolazi do izražaja interakcija prirodnog okoliša stijena i škrapa s umjetnim zahvatima arhitekta.