Gajeta falkuša - Naslijeđe za budućnost

napisao Joško Božanić

 

Povijesno ishodište falkuše

 

Priča o falkuši više je nego priča o jednom tipu ribarskoga broda spašenog u posljednji tren od zaborava. To je priča o jednom inzularnom svijetu najudaljenijeg nastanjenog hrvatskog otoka – Visa, priča o kolektivnoj memoriji sačuvanoj usmenom predajom jednog otoka koji čuva svoju kulturnu posebnost, ali u isto vrijeme pripada univerzumu mediteranske maritimne kulture.

 

Falkuša kao tip ribarskoga broda dolazi iz antičke grčke tradicije. O tome svjedoči i njezin naziv falkuša od grč. falkes – ograda, što se odnosi na montažnu ogradu (falke) koja se može postaviti na bokove broda radi zaštite od valova i skinuti da bi brod bio niži prilikom ribolova. Riječ gajeta nastala je prema talijanskom gradu Gaeti na obali Tirenskoga mora. Grad Gaeta, prema legendi, nazvan je po imenu dadilje trojanskog junaka Eneje. Kaieta, kako pjeva Vergilije u Eneidi, umire na žalu gdje je pristala Enejina flota, a na tom mjestu podignut je grad koji nosi njeno ime – Gaeta.