Izgrađena školska utopija

arhitekti PPAG Architects
projekt Obrazovni kampus Sonnwendviertel, Beč, Austrija
napisala Isabella Marboe

 

Školstvo je stalna tema austrijske unutarnje politike. Prilično je oštra fronta između pristalica zajedničke škole za sve učenike od 10 do 14 godina i njenih protivnika. Kako bi djeca bila spremna za budućnost, moraju razviti svojstva kao što su sposobnost slobodnog razmišljanja, radoznalost, volja za učenjem, socijalna inteligencija i kreativnost. Takve kompetencije teško se mogu steći uobičajenom frontalnom nastavom. Učenje je vrlo individualno pa moderna pedagogija u prvi plan stavlja osobne resurse i nadarenost djece, a podupiranje njihova razvoja također je i prostorno pitanje. Tradicionalni, normirani razred dimenzije 7 x 9 metara s normiranim školskim namještajem i obaveznim umivaonikom, teško se može prilagoditi slobodnim oblicima učenja. Takav razred nije pogodan za cjelodnevni boravak pa mnogi austrijski učenici popodneva provode u institucijama dnevnog boravka ili u posebnim razredima predviđenim za provođenje slobodnog vremena.