Vjerovati u kontinuitet

arhitekt Álvaro Siza Vieira
razgovarali Vera Grimmer, Maroje Mrduljaš

 

Razgovarali u Zagrebu 25. studenog 2014.

 

Álvaro Siza Vieira, jedan od doajena i glavnih aktera današnje arhitektonske scene i danas radi isto toliko intenzivno i predano kao pred više desetljeća. Taj rad pratimo s interesom i poštovanjem. Prije devet godina razgovarali smo s njim u njegovu atelijeru u Portu, u kući koju je projektirao za rad svog učitelja Távore, mlađeg kolege Souta i za svoj vlastiti rad. Pažnja i nadahnuto promišljanje, koji su nas impresionirali tada, ponovili su se i prigodom našeg razgovora u Zagrebu. I prigodom ovog najnovijeg susreta došao je do izražaja njegov umjetnički, stručni i ne manje važno – socijalni angažman.

 

ORIS: Počeli bismo s atiptičnim arhitektonskim zadatkom: obnovom zgrade koju ste projektirali. Trenutačno završavate obnovu restorana Boa Nova. Ovo je druga obnova, prva je završena 1991.

 

Álvaro Siza Vieira: Prva u stvari nije bila obnova. Druga, koja se sada odvija, opsežna je obnova jer je zgrada bila prazna gotovo čitavu godinu, bez ikakva osiguranja. Prvo su pokrali bakar, a da bi to uspjeli, odstranili su crijepove tako da je voda prodrla unutra. Bojao sam se da će sve biti nemoguće popraviti.